Translate

martes, 15 de septiembre de 2015

la Actitud es un dels agents de la reactivació

actitud:

(Lat: aptitude:   en forma, fer que algú estigui en forma per desempenyar una determinada tasca 
 

Una opinió o creença mantinguda conscientment; més fàcil de visualitzar si ens Imaginem dirigint-nos cap a aquelles coses Que ens agraden (Positives) i ens allunyem de les que ens disgusten (negatives).

Actuar Segons La Veritat:
Una percepció, confiança o convicció de que les pròpies creences son certes  i veritables i, per tant, guien el comportament cap uns fins percebuts com a justs 

La Gent Generosa Mecenes i Re activació

Es un clam ..... la "realitat en que estem vivint no ens agrada", es mes, ENS DESAGRADA i molt cerquem la Gent Generosa,  promovem una millor actitud davant els atractius del mecenatge re activador


diu Viquipedia sobre el mecenatge 
es tracta d'un suport, bé sigui monetari o en espècie, que una organització deixa per al desenvolupament socialcultural i científic de la societat, així com per a la preservació mediambiental de l'entorn en el qual s'ubica.
Les accions de mecenatge ajuden a millorar la reputació de les organitzacions que les realitzen, arribant a convertir-se en una acció de relacions públiques.

mecenes

  • Persona rica que patrocina generosament les arts, les ciències, una empresa cultural, un artista, etc. 
  • Güell va ser mecenes de Gaudí. El cardiòleg Valentí Fuster, Fill Adoptiu de Cardona i mecenes de la població. 
Rafael Patxot i Jubert va ser mecenes, patriota i científic i es un bon model en els que ens hem inspirat

Rafael Patxot i Jubert  va promoure xarxes de solidaritat i xarxes de observació i xarxes de recerca i recol·lecció de informació sobre les masies catalanes i la musica, solidaritat amb les dones sense recursos i xarxes de recerca i de observació de la meteorologia , els núvols, la masia catalana, la musica i d'altres

En ElViverdeCanPatxot.cat hi trobareu mes informació sobre els períodes de incubació i germinació de aquesta i altres incitatives per el "canvi de chip" de les persones i els col·lectius

En la Tardor  2015 estem assistint a un Gir Copernicà en la forma de veure les coses , estem qüestionant les creences, els hàbits i les expectatives