Translate

martes, 15 de septiembre de 2015

la Actitud es un dels agents de la reactivació

actitud:

(Lat: aptitude:   en forma, fer que algú estigui en forma per desempenyar una determinada tasca 
 

Una opinió o creença mantinguda conscientment; més fàcil de visualitzar si ens Imaginem dirigint-nos cap a aquelles coses Que ens agraden (Positives) i ens allunyem de les que ens disgusten (negatives).

Actuar Segons La Veritat:
Una percepció, confiança o convicció de que les pròpies creences son certes  i veritables i, per tant, guien el comportament cap uns fins percebuts com a justs 

No hay comentarios:

Publicar un comentario